Prohlášení provozovatele serveru http://www.mojezbran.cz (dále jen "server") o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o používání osobních údajů objasňuje shromažďování těchto údajů a jejich používání.
Vstupem nebo registrací na serveru http://www.mojezbran.cz souhlasíte s podmínkami serveru, tak jak je popsáno dále a stáváte se uživateli systému.
Server dále prohlašuje, že o veškeré údaje získávané od uživatelů systému, které mohou být osobními daty dle §4, písm. a) zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"), bude uživatel předem požádán.
Jakékoliv informace o vaší osobě nebudou předány či poskytnuty třetí osobě, pakliže o takovém předání nerozhodne soud.
Veškeré další nakládání serveru s osobními daty, tak jak je definuje Zákon, jakož i otázky v tomto prohlášení neupravené, se řídí platnými zákony České Republiky.

Za veškeré projevy uživatelů na diskuzních fórech serveru http://www.mojezbran.cz nenese provozovatel jakoukoliv odpovědnost a provozovatel prohlašuje, že nemůže ovlivnit obsah jednotlivých příspěvků.

Pravidla

1) Registrací a vstupem na server uživatel dává bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2) Server si vyhrazuje právo vyloučit uživatele bez udání důvodu.

3) Server si dále vyhrazuje právo smazat inzerát či příspěvek do diskuze, který má charakter komerčního rázu, porušuje zákony České Republiky nebo odporuje morálním kritériím serveru.

4) Uživatel využívá server na vlastní riziko a server nenese žádnou odpovědnost za následné škody, ať jsou jakéhokoliv druhu, i když tyto škody vznikly vinou serveru a ten byl na takovou skutečnost předem upozorněn.

V Praze dne 1.1.2002