Zobrazit výpis otázek z odborné způsobilosti (přeruší test) / Spustit test od začátku

 Informace o sekci ZBROJNÍ PRŮKLAZ 
INTERAKTIVNÍ TEST Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Sekce Zbrojní průkaz se na našem serveru skládá ze dvou oddělených částí. Samotného testu, který máte právě před sebou, a kompletního výpisu testovacích otázek (s možností označit správné odpovědi).

Ovládání testu je přizpůsobeno co nejmenší ztrátě koncentrace, a proto bylo ovlávání co nejvíce zjednodušeno. Po prvním spuštění (nebo po restartu) testu systém náhodně vybere jednu z otázek. Vybrání z nabídnutých odpovědí se provádí kliknutím na písmeno odpovědi kterou považujete za správnou. Po Vaší odpovědi systém prověří Vaší odpověď a vybere náhodně další otázku. Otázky na které jste odpovědeli špatne jsou znovu zařazeny do náhodného výběru.

Pro kontrolu průběhu testu slouží přehledná (alespoň doufáme že je) tabulka s informacemi, která se zobrazí pokud jste odpovědeli alespoň na jednu otázku. V její větší, pravé části naleznete informace o právě zodpovězené otázce a správné odpovědi - pokud jste odpovědeli špatně.
V levé části je pak tabulka zobrazující všechny otázky v testu coby různobavné čtverečky (narozdíl od opravdových testů pokládá tento výukový test všech 487 otázek). Šedomodré jsou prozatím nepoložené, červené špatné a zelené správné odpovědi. Číslo konkrétní otazky zístáte, pokud nad konkrétním čtverečkem chvilku podržíte kurzor myši.
Pod touto tabulkou jsou zobrazeny informace o počtu odpovědí, počtu správných odpovědí a procentuální úspěšnosti.

Systém neuchovává žádné informace o průběhu testu ani o počtu spuštění testu konkrétním uživatelem. Nemusíte se proto obávat toho, že by se vaše snažení archivovalo, či by Vás při příští návštěvě našeho serveru strašila tabulka s úspěšností jednotlivých uživatelů.

Přejeme příjemnou zábavu majitelům zbrojních průkazů a věříme, že náš test pomůže těm, kteří ho ještě nemají.

 Otázka 
97.  Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem vlastizrady, rozvracení republiky, teroru nebo záškodnictví, za který byl uložen

        výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 až 5 let,

      
        výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let,

      
        výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 3 a 8 let.