Zobrazit výpis otázek z odborné způsobilosti (přeruší test) / Spustit test od začátku

 Informace o sekci ZBROJNÍ PRŮKLAZ 
INTERAKTIVNÍ TEST Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Sekce Zbrojní průkaz se na našem serveru skládá ze dvou oddělených částí. Samotného testu, který máte právě před sebou, a kompletního výpisu testovacích otázek (s možností označit správné odpovědi).

Ovládání testu je přizpůsobeno co nejmenší ztrátě koncentrace, a proto bylo ovlávání co nejvíce zjednodušeno. Po prvním spuštění (nebo po restartu) testu systém náhodně vybere jednu z otázek. Vybrání z nabídnutých odpovědí se provádí kliknutím na písmeno odpovědi kterou považujete za správnou. Po Vaší odpovědi systém prověří Vaší odpověď a vybere náhodně další otázku. Otázky na které jste odpovědeli špatne jsou znovu zařazeny do náhodného výběru.

Pro kontrolu průběhu testu slouží přehledná (alespoň doufáme že je) tabulka s informacemi, která se zobrazí pokud jste odpovědeli alespoň na jednu otázku. V její větší, pravé části naleznete informace o právě zodpovězené otázce a správné odpovědi - pokud jste odpovědeli špatně.
V levé části je pak tabulka zobrazující všechny otázky v testu coby různobavné čtverečky (narozdíl od opravdových testů pokládá tento výukový test všech 487 otázek). Šedomodré jsou prozatím nepoložené, červené špatné a zelené správné odpovědi. Číslo konkrétní otazky zístáte, pokud nad konkrétním čtverečkem chvilku podržíte kurzor myši.
Pod touto tabulkou jsou zobrazeny informace o počtu odpovědí, počtu správných odpovědí a procentuální úspěšnosti.

Systém neuchovává žádné informace o průběhu testu ani o počtu spuštění testu konkrétním uživatelem. Nemusíte se proto obávat toho, že by se vaše snažení archivovalo, či by Vás při příští návštěvě našeho serveru strašila tabulka s úspěšností jednotlivých uživatelů.

Přejeme příjemnou zábavu majitelům zbrojních průkazů a věříme, že náš test pomůže těm, kteří ho ještě nemají.

 Otázka 
437.  Při bezvědomí

        zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a postiženého uložíme do stabilizované polohy na bok,

      
        postiženého orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme na břicho,

      
        ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.